NUORTEN KUOLEMAT OVAT TURHIA KUOLEMIA


Nuorten tapaturmaiset myrkytyskuolemat ovat huolestuttavasti lisääntyneet vuosina 2016–2020 aiempaan verrattuna.


Myrkytyksiin kuoli vuosina 2016-2020 yhteensä 78 nuorta. Näistä suurin osa (2/3) oli poikia. Lähes joka kuudes 15–19-vuotiaana menehtyneistä nuorista kuoli tapaturmaiseen myrkytykseen. Suurin osa nuorten tapaturmaisista myrkytyksistä aiheutuu huumeista ja lääkkeiden väärinkäytöstä.


Vuosina 2016–2020 useampi kuin joka neljäs 15–19-vuotiaiden nuorten kuolemantapauksista aiheutui itsemurhista. Itsemurhat ovatkin 15–19-vuotiaiden nuorten yleisin kuolemansyy. Vuosina 2016–2020 itsemurhiin kuoli yhteensä 151 nuorta.


Suomalaisten nuorten tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus on Euroopan mittapuun mukaan selvästi keskitasoa korkeampi ja lähes kaksinkertaista Tanskan, Ruotsin ja Norjan samanikäisiin verrattuna.


Jokainen näistä nuorista oli jonkun lapsi, ystävä tai muu tärkeä ihminen. Jokainen nuoren kuolema on valtava inhimillinen tragedia. Nämä kuolemat ovat täysin turhia, ehkäistävissä olevia kuolemia, ja osoitus yhteiskuntamme epäonnistumisesta.


Ratkaisujakin on monia, kunhan niihin vain oikeasti tartutaan. Meidän tulee lisätä sekä aikuisten että nuorten mielenterveyteen liittyvää tietotaitoa. Nuoria kohtaavilla ammattilaisille tulee olla valmiudet tukea nuorta ja toimia tämän eduksi. Jokaisella aikuisella tulee olla osaamista olla oman tai läheisen nuoren tukena vaikeina aikoina. Nuorten kokemukset on otettava vakavasti, ja heidän on päästävä avun piiriin helposti sekä nopeasti. Avun on oltava riittävää, nuorta ei saa jättää yksin hädän hetkellä. Apua tulee saada riittävästi myös silloin, kun tilanne ei ole vielä aivan katastrofi. Aikuisten tukeminen on tehokasta lasten suojelua - riittävästi tukea saava aikuinen pystyy tukemaan nuortaan paremmin.


Kuten Airi Pajunen artikkelissaan toteaa: "Nuorten mielenterveysongelmiin on tärkeää suhtautua vakavasti ja panostaa ennaltaehkäiseviin mielenterveyspalveluihin."Lähde: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2022/lasten-kuolleisuus-jatkaa-alenemistaan-mutta-nuorten-kuolleisuudessa-on-huolestuttavia-piirteita/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

Kommentit