VIHREITÄ AJATUKSIA ULVILAN KULLAANKODON TILANTEESTA


Kullaankodon tulevaisuus on ollut viime viikkoina paljon puheissa. Kullaankodon toimintaa esitettiin lakkautettavaksi vuoden 2022 aikana, ja asiakkaita sekä henkilökuntaa siirrettäväksi muihin yksiköihin. Perusteluja oli monia: Kullaankoto on pieni syrjässä oleva yksikkö, yksikköä on kallista ylläpitää. Kullaankoto on ainoa perusturvan alueella vielä toiminnassa oleva vanhainkoti, eli tarjoaa pitkäaikaista laitoshoitoa – tämä on lain noudattamisen kannalta haaste. Sijainti aiheuttaa omaisille vaivaa ja lisää henkilöstön rekrytoimisen vaikeuksia.

Lakkauttamissuunnitelma sai aikaan suuria tunteita sekä runsaasti kannanottoja Kullaankodon säilyttämisen puolesta. Kullaankodon säilyttämistä vaativa kuntalaisaloite keräsi lähes 420 nimeä, joista yli 300 allekirjoittajaa asuu Ulvilan alueella. Henkilökunnan yhteinen kannanotto kuvasi Kullaankodon arkea ja vetosi yksikön toiminnan jatkumisen puolesta. Ulvilalaiset aluevaaliehdokkaat toimittivat vetoomuksen Kullaankodon puolustamiseksi.

Kävimme huolella läpi kaikki esitetyt perustelut niin lakkauttamisen kun säilyttämisen puolesta. Perusteluissa oli useita häiritseviä ristiriitoja kuten se, onko Kullaankotoon vaikeaa saada sijaisia, vai ei. Näitä on päättäjänä vaikeaa arvioida, kun ei ole käyttää mitattua tietoa esimerkiksi sijaisten saamisesta sekä siitä, miten helppoa tai vaikeaa se on verrattuna muihin yksiköihin.

Perusturvalautakunnan kokouksessa 27.1.2022 Kullaankodon kohtalo päätettiin siirtää 1.3.2022 toimintansa aloittavan Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston punnittavaksi. Olimme päättäneet kannattaa tätä esitystä sekä äänestää Kullaankodon säilyttämisen puolesta toistaiseksi, mikäli asiassa olisi päädytty äänestämään.

Muodostimme kantamme kokonaiskuvan perusteella sekä painottaen heidän lausuntojaan, joita päätös arjessa koskettaa – henkilökuntaa ja asukkaita. Saimme tiedoksi, että asukkaiden ja omaisten keskuudessa Kullaankodon arkeen ollaan tyytyväisiä. Toinen tärkeä perustelu kannallemme on aiemmin tehty päätös Laviassa sijaitsevan Kotiranta II -yksikön toiminnan jatkamisesta toistaiseksi. Tilanne oli Kotiranta II:n kohdalla hyvin samankaltainen – tasapuolista on, että yksiköitä kohdellaan samalla tavalla tässä muutostilanteessa.

Emme näe että vuonna 2022 on järkevää lakkauttaa yksiköitä ja siirtää asukkaita muihin yksiköihin muuta kuin äärimmäisissä tapauksissa. Riskinä on, että aluevaltuuston ryhtyessä tarkastelemaan palveluverkostoa, lisää yksiköitä joutuu leikkurin alle, mikä tietäisi hiljattain lakkautetuista yksiköistä siirtyneille asukkaille jälleen muuttoa. Sekä Kullaankodossa että Kotiranta II:ssa asuu ikääntyneitä ihmisiä, joille suuret muutokset voivat olla merkittävästi toimintakykyä uhkaavia.

Kyseessä ei siis ole vastuun pakoilemisesta ja siirtämisestä aluevaltuustolle. Kyse on siitä, ettei aleta tässä muutostilanteessa hosumaan ja napsimaan sieltä ja täältä, vaan odotetaan hetki, että aluevaltuusto katsoo koko alueen tilannetta ja tarpeita kokonaisuutena – ja tekee toivottavasti pitkänäköisiä päätöksiä.

Yksi asia, joka tästä Kullaankodon kohtalon käsittelemisestä toivottavasti opittiin, on tiedottamisen tärkeys. Henkilökunta ja omaiset sekä asukkaat saivat tietää puskaradion, ja lopulta median kautta lakkauttamissuunnitelmista ennen, kun heille asiasta kaupungin taholta virallisesti tiedotettiin. Tämä aiheutti erittäin valitettavaa epävarmuutta, ahdistusta ja hämmennystä. Se, miten tämä prosessi eteni, ei vastaa vihreää ajatusta avoimesta, läpinäkyvästä hallintotavasta.

Toivomme lautakunnan tehneen tällä erää oikean päätöksen. Kiitämme kaikkia näkemyksiään ja perusteluja esittäneille – ne ovat kaikki tärkeitä meille päätöksentekijöille, kun pyrimme saamaan mahdollisimman hyvän kuvan kokonaistilanteesta.

 

Porin perusturvalautakunnan vihreät edustajat,

Minka Leino-Holm, perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja

Tuula Saarinen, perusturvalautakunnan varajäsen (läsnä kokouksessa 27.1.2022)

Kommentit