SUUNNITELMA HYVINVOINTIALUEEN LAUTAKUNNISTA

 


Satakunnan hyvinvointialueella käytössä tulee olemaan lautakuntamalli. Se tarkoittaa, että vaikuttamiseen pääsee muitakin, kun aluevaltuustoon valittuja. Kun äänestät, mieti myös tätä näkökulmaa! Vaikka ehdokkaasi ei menisi läpi, hän voi saada äänesi ansiosta lautakuntapaikan, ja päästä sitä kautta vaikuttamaan hyvinvointialueen asioihin.


Suunnitelmissa on tällä hetkellä: 

  • lasten, nuorten ja perheiden palvelujen lautakunta
  • työikäisten palvelujen lautakunta
  • ikäihmisten palvelujen lautakunta
  • turvallisuus ja varautuminen lautakunta
  • kuntayhtesityölautakunta
  • toimitilalautakunta
  • tarkastuslautakunta.

 

Näiden lisäksi aluehallitukselle perustettaisiin neljä jaostoa: Yksilöasiain-, henkilöstö-, talous- ja viestintäjaostot.

 

Hyvinvointialueelle tulee perustaa myös asukkaiden osallisuuden turvaamiseksi lakisääteiset vaikuttajatoimielimet. Nämä vaikuttajatoimielimet ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueelle esitetään perustettavaksi yhdistysten ja yritysten kanssa vuorovaikutusta kehittävä vaikuttajatoimielin.

Kommentit