MIKÄ ALUEVALTUUSTO? TIETOISKU ALUEVALTUUSTOSTA🤓 TIETOISKU ALUVALTUUSTOSTA 🤓

 

🧑‍⚖️ Aluevaltuuston tehtävistä säätää hyvinvointialueesta annettu laki (611/2021) eli ”hyvinvointialuelaki” 22 §.

 

👫 Hyvinvointialueella on siis aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa.

 

🔝 Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin.

 

🧑‍💻 Yksittäisillä edustajilla on mahdollisuus saada haluamiaan asioitaan vireille.

 

✅❌ Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset.

 

🤝 Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia.

 

💪 Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta.


🤓 Ensimmäinen aluevaltuusto aloittaa 1.3.2022. Valtuuston tehtävänä on muun muassa päättää:

• hyvinvointialuestrategiasta

• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta

• pelastustoimen palvelutasosta

• hyvinvointialueen hallintosäännöstä

• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista

• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista

• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta

• jäsenten valitsemisesta toimielimiin

• taloudellisten etuuksien perusteista

• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta

• tilivelvollisten nimeämisestä

• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta

• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista 


🍃 Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenet. Aluehallituksessa on vähemmän edustajia kuin valtuustossa. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

 

Aluevaltuustolla on valtavan iso rooli meidän kaikkien tulevaisuudessa. Siellä tullaan tarvitsemaan tekijöitä, joilla todella on aikaa, osaamista ja intohimoa hoitaa meidän yhteisiä asioitamme. Tuonne minä toivoisin, Sinulle hommiin. Jos tuntuu että se olisi hyvä idea, muista 27! 😉

- Minka

Kommentit