ASIANTUNTIJAT JOHTOON

 


Olen ollut useita vuosia aktiivisesti mukana Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian toiminnassa mukana, tiedän Talentian ulostulojen olevan asiaa. Voin helposti allekirjoittaa Talentian aluevaalitavoitteet.

Talentia aluevaalitavoite 3/3: Asiantuntijat johtoon - sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain sosiaalialan korkeakoulutetuille


Sosiaalityöntekijöiden sisäisissä keskusteluissa työoloista ja työvoimapulasta nousee toistuvia teemoja: Asiakasmäärät, palkkaus ja JOHTAMINEN

Tiedän itsekin varsin hyvin, miten suuri merkitys johtajuudella on sosiaalialalla, jossa pohdinnat ja päätökset ovat kaikkea muuta kun musta-valkoisia. On tervettä haluta pallotella tekemisiään ja ajatuksiaan esihenkilön kanssa. Avoin dialogi on itseasiassa laadukkaiden palveluiden edellytys ja tärkeä työhyvinvoinnin tekijä.

Tämä kuitenkin vaatii, että esihenkilöllä on a) riittävästi johtamisosaamista, b) riittävästi asiantuntemusta itse asiasta ja c) mahdollisuus olla työntekijän tukena. 

”Sosiaalihuollon asiantuntijoiden johtamisessa korostuu ammatillisen johtamisen tarve – siksi johdossa on oltava ainoastaan alan ammattilaisia. Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään.”, linjaa Talentia.

Satakunnassakin on sosiaalialan ammattilaisia, joilla ei ole oman alan asiantuntijaa esihenkilönä. Ammattilainen jää näissä tilanteissa helposti kovin yksin tehtäviensä, vastuidensa ja pulmakohtiensa kanssa.


Talentia muistuttaa, että aluevaltuustossa vaikutetaan muun muassa:

x Hyvinvointialueiden palvelukokonaisuuksiin, joissa sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille tulee varmistaa oma ammatillinen johtonsa. Sosiaalityön ammatillinen johtaminen vaatii lain mukaan sosiaalihuollon koulutusta.

x Hyvinvointialueen palveluiden järjestämistehtäviin, joihin tulee valita sosiaalihuollon kokonaisuuden hallitsevia hallinnollisia johtajia.

x Palvelujen yhteensovittamiseen ja yhteistyöhön asukkaiden tarpeita vastaavasti – johdossa tulee olla tasavertaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.


Asia koskee tottakai sotessa yhtälailla terveydenhuollon ammattilaisia. Jokaiselle ammattilaiselle riittävästi johdon laadukasta tukea ja asukkaille riittävän laajalla asiantuntemuksella yhdessä mietityt palvelut, eiksni?

Kommentit