MIKÄ ON SOPIVA MATKA SOTE-PALVELUUN?

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja sote-keskusten sijoittelu on yksi suurimmista aluevaalien alla esillä olevista kysymyksistä. Tuleva valtuusto päättää, millaisella palveluverkostolla hyvinvointialueella jatkossa eletään. Asia on siis syystäkin keskusteluissa.

Koko uudistuksen suuri tavoite on palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Tällä tarkoitetaan paljon muutakin, kun yksiköiden sijainteja, mutta se on yksi tärkeä näkökulma.

Satakuntalaisilla on oikeus tasalaatuisiin palveluihin asuinpaikastaan riippumatta. Vuonna 2020 FinSote-tutkimukseen vastanneista satakuntalaisista jopa 40 % koki matkojen vaikeuttaneen pääsyä sosiaalipalveluihin ja lähes 30 % terveyspalveluihin pääsyä. Matka voi olla este, tai hidaste. Jokaisella satakuntalaisella tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus tarvitsemiinsa palveluihin, asui hän sitten ison kaupungin keskustassa, tai pienen kunnan maaseudulla.

Alueellinen yhdenvertaisuus on huomioitava toimipisteiden sijainteja tarkastellessa. Varoisin kuitenkin ripustautumasta kuntarajoihin, vaan tarkastelisin ennemmin välimatkoja. Kunnat ovat keskenään hyvin erikokoisia. Ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, että lähekkäin olevien pienten kuntien alueella on monta sote-keskusta lähekkäin, ja isomman kunnan alueella taas kuntalaisten matka voi kasvaa pitkäksikin kunnan ainoaa sote-keskukseen. Kunnasta toiseen voi paikassa A olla lyhyempi matka, kun kunnan laidalta toiselle paikassa B. Kun tarkastellaan palveluverkostoa, tulee katsoa asiaa hyvinvointialueen eli maakunnan tasolla, ei kunkin kunnan omista intresseistä käsin.

En tällä tarkoita, että tehdään Satakuntaan yksi valtava sote-superkeskus. Paras ratkaisu olisi useita sopivan kokoisia keskuksia, joista jalkaudutaan ja liikutaan asukkaiden tarpeiden mukaisesti kohtuullisten matkojen päähän.

Pikkuiset yhden tai kahden henkilön ”sote-keskukset” joka kylässä tai kaupunginosassa eivät mielestäni ole tavoiteltava suunta. Eri palveluita ja ammattilaisia kokoavat sote-keskukset mahdollistavat tietojen helpon vaihtamisen, konsultoimisen ja monialaisen yhteistyön pienellä kynnyksellä sekä muunlaisen kollegiaalisen tuen. Nämä taas edistävät palveluiden laatua.

Alueellista yhdenvertaisuutta on mahdollista parantaa luovuutta ja uudenlaisia palvelumuotoja hyödyntämällä. Esimerkiksi kun huoli ja epätietoisuus on suuri, nopea puhelin- tai muu yhteys ammattilaiseen helpottaa. Ammattilainen, jolla on riittävästi aikaa ja osaamista tehtävään, voi arvioida, miten kiireellisesti muunlainen tapaaminen on asiassa tarpeellinen. Joskus asia voi hoitua ensimmäisellä yhteydellä, eikä asiakkaan / potilaan tarvitse lähteä palvelupisteelle. Palvelupisteelle on kuitenkin päästävä, kun se on tarpeen.

Toinen kannatettava palvelumuoto ovat liikkuvat palvelut. Liikkuva palvelu on asiakkaalle lähipalvelua. Kuitenkaan lopputulos ei saa olla se, että haja-asutusalueiden ainoa mahdollisuus tavata terveydenhuollon ammattilaista on jokin akuutteihin tilanteisiin tarkoitettu "miniambulanssi". Mobiilipalveluilla voidaan, ja tulee, turvata myös matalan kynnyksen ja ajanvaraukseen perustuva palvelutarjonta näille alueille. Esimerkiksi liikkuva kynnyksetön mielenterveyspiste tai mobiilidiabeteshoitajan kotikäynnit / vastaanotot ovat mielestäni hyviä ideoita. Tämä ei poissulje sitä, että liikkuvan ammattilaisen kotipesän tulee olla kohtuullisen matkan päässä asiakkaiden luota.


- Minka


Kuva: Jiri Rotrekl / Pixabay

Kommentit