LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖ LUKUINA: 35, 30, 20, 32, 39.

 

Lapsi puhaltaa saippuakuplia

Nyt se on varmaa – Laki lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärästä tulee voimaan 1.1.2022! Tämä on hieno, ja niin tärkeä uutinen lapsille, perheille, ja sosiaalialalle. Tästä laista on lastensuojelutyössä haaveiltu vuosia.

 

Mikä on oikea määrä lapsia per sosiaalityöntekijä?

Uusi laki määrää, että lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022-2023, ja 30 lasta vuodesta 2024 alkaen. Tämä on välttämätön uudistus. Suomessa on kuntia, joissa sosiaalityöntekijän asiakasmäärä ylittää nämä lukemat reilusti.

Sanoisin, että uuden lain asettamat rajat ovat kompromisseja. Jos lastensuojelutyötä halutaan tehdä hyvin ja vaikuttavasti, sopiva asiakasmäärä olisi ehkä 20 lasta. Tällä erää on kuitenkin oltava kiitollinen siitä, että lailla ylipäätään määrätään asiassa jotain.

Jos ei ole tehnyt tai tutustunut lastensuojelutyöhön, 30 tai 35 asiakasta voi kuulostaa vähältä. Tulee kuitenkin muistaa, että lastensuojelun asiakkaat ovat lähtökohtaisesti aina erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria, joiden tilanteet harvoin ovat kovin yksinkertaisia. Meillä on hyvin monenlaisia palveluita ennen lastensuojelua, mikä kertoo osaltaan lastensuojelun luonteesta. Kyseessä on ikään kuin viimeinen perälauta, kun muut turvaverkot ovat pettäneet. 

Lastensuojelussa asiakkaina ovat kaikista haavoittumassa asemassa olevat ihmiset; suojelua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Nämä lapset ja nuoret ansaitsevat arvostavia kohtaamisia, riittävästi aikaa sekä hyvinvoivia ja osaavia ammattilaisia.

 

Yli 30 lakisääteistä tehtävää

Lasten asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on valtava määrä hänelle laissa määrättyjä tehtäviä. Lastensuojelulaki säätää sijaishuollossa olevan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulle yli 30 erilaista tehtävää. Eivätkä sosiaalityöntekijän tehtävät tietenkään rajoitu näihin toimeksiantoihin, laissa määrätään lukuisia muitakin sosiaalityöntekijälle kuuluvia vastuita, ja työn arki tuo monenlaista muuta tekemistä. Lastensuojelulain lisäksi työssä tulee tuntea ja osata soveltaa ainakin 39 muuta lakia.

Alla olevat, Kuntaliiton kuvat, kuvaavat lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle lailla määrätyistä tehtäviä:Lastensuojelun sosiaalityöntekijä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hän hoitaa hänelle laissa määrätyt tehtävät. Jos asioita jää kiireessä tai tiedonpuutteesta tekemättä, kyseessä voi olla rikos. Lastensuojelussa on aina kyse lapsen hyvinvoinnista ja elämänkulusta, joskus voi lisäksi olla kyse hänen terveydestään tai hengestään. Sosiaalityöntekijän tulee hallita useita lakeja etu- ja takaperin, osata kohdata ihmisiä hyvin vaativissa tilanteissa, huomioida hänen vastuullaan olevat tehtävät, kyetä tekemään vaikeita päätöksiä ja perustella niitä tiedolla, tuntea ympäröivä yhteiskuntamme ja palvelujärjestelmämme sekä pystyä haastaviin eettisiin pohdintoihin ja valintoihin.

 

Uusi laki on vasta alku

Uusi laki ei itsessään tee ketään autuaaksi. Jotta uutta lakia voidaan noudattaa, tarvitaan uusia virkoja, ja niihin tekijöitä. Tämä tulee olemaan suuri haaste. Lastensuojelun ammattilaisten työolot ja -ehdot tulee saada työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Rankka työ vaatii rankkoja uudistuksia oloihin ja ehtoihin.

Uuden lain noudattaminen ei myöskään saa tapahtua niin, että listataan sosiaalityöntekijän nykyiset asiakkaat, valitaan niistä 35 eniten tarvitsevaa, ja pudotetaan loput palvelun piiristä pois jollain verukkeella. Olen huolissani, että tähän toimintatapaan turvaudutaan, tietoisesti tai osittain tiedostamattomasti, kun paine rajata asiakasmääriä kasvaa.

Jos lastensuojelun asiakasmäärät halutaan laskusuuntaan, tarvitaan panostuksia muihin, lastensuojelua edeltäviin palveluihin. Tämä ei ole ilmaista, mutta näissä asioissa sijoitus on säästö. Kun esimerkiksi perhepalveluiden sosiaalityöntekijöillä on kohtuulliset asiakasmäärät ja mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, yhä harvempi asiakasperhe kriisiytyy tuen puutteen vuoksi, ja yhä useampi lapsi saa riittävän ajoissa tarvitsemansa avun. Joskus pienikin apu voi olla ratkaiseva.


- Minka


Lähteitä:

https://www.talentia.fi/uutiset/lastensuojeluun-viimein-sosiaalityontekijamitoitus-kuntien-puutteellinen-valmistautuminen-voi-vaarantaa-lasten-oikeudet/

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_170+2021.aspx

https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2021/lapsen-asioista-vastaavan-sosiaalityontekijan-virkatehtavien-maara-hengastyttava

https://yle.fi/uutiset/3-10772675

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008352168.html

https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=198a1ca7-7692-4899-863d-154064f438b7

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/laki-oikeuskaytanto

Kuva: Daniel Dimitrova / Pixabay

Kommentit