ARVOKKAIN ASIA HYVINVOINTIALUEELLA ON LUOTTAMUS

Kun kansa luovuttaa vallan hallitsevien käsiin, se myös vaatii tiliä sen käyttämisestä


Suomalainen yhteiskunta perustuu luottamukseen ja siihen, että yhteiskunnassa elävät valtuuttavat tietyt asukkaansa vastaamaan määrätyistä asioista. Tämä koskee esim. poliitikkoja, mutta myös laajemmin valtaa käyttäviä ihmisiä, kuten lakimiehiä, lääkäreitä, poliiseja tai sosiaalityöntekijöitä. He voivat julkista valtaa, sillä suurin osa yhteiskuntamme asukkaista sen heille suo.

Kansalaisten luottamus palveluihin ja niiden henkilöstöön on iso kysymys hyvinvoinnin, yhteiskuntarauhan ja yleisen ilmapiirin kannalta. Satakuntalaisista 30 % ei koe voivansa luottaa sosiaalipalveluiden henkilöstöön. Tämä ilmenee FinSote 2020 -tutkimuksen tuloksista. Sosiaalipalveluiden toimintaan kertoi luottavansa vain vähän yli puolet satakuntalaisista vastaajista. Satakunnassa on selvästi vielä paljon tehtävää sosiaalipalveluiden imagon parantamisessa.

Hyvinvointialueille siirtyminen on kansalaisten luottamuksen kannalta sekä riski, että mahdollisuus. Luottamushenkilöillä sekä uudistuksesta viran puolesta vastaavilla on iso rooli siinä, miten asukkaiden luottamuksen kanssa käy.

Kansalaisten tuki palvelujärjestelmälle on voitettava takaisin. Teoilla, ei vain sanoilla. Asukkaiden on voitava kokea nykyistä voimakkaammin omistajuutta alueen palveluista, jotka kuitenkin ovat meidän yhdessä rahoittamiamme ja luomiamme, meitä varten olemassa sekä meidän valtuuttamiamme.

Nyt olennainen kysymys onkin, miten hyvinvointialueen valmistelussa onnistutaan kirkastamaan alueen asukkaille heidän tärkeyttään tässä uudistuksessa. Asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallisuuden tunnetta on vahvistettava mm. lisäämällä rohkeaa asiakaslähtöisyyttä ja aitoja osallisuuden mahdollisuuksia.

Tähän mennessä hyvinvointialuetta on valmisteltu pääosin suljetuissa huoneissa. Jotta alueen asukkaat voivat kokea hyvinvointialueen omakseen, luottaa sen toimintaan ja toimijoihin sekä tuntea osallisuutta siitä, heidän on voitava olla aktiivisesti mukana jo tässä valmisteluvaiheessa. Ei toimi, että tehdään valmista ja toivotaan, että mahdollisimman moni sitoutuu siihen.

Sanonta kuuluu, että arvokkain asia elämässä on luottamus - Sen ansaitseminen voi viedä vuosi, mutta menettäminen vain sekuntteja. Ehkä tämä pätee hyvinvointialueellakin: Arvokkainta, mitä voimme saavuttaa, on asukkaiden luottamus.

- Minka

Kommentit