LASTEN JA PERHEIDEN HÄTÄ VAATII MONENLAISIA TOIMIA

Isä ja poika kävelemässä metsässä


Lastensuojelu on ollut paljon otsikoissa viime vuosina. Lastensuojelu on kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa tehtävää työtä, johon tulee olla riittävästi tekijöitä, osaamista ja aikaa.

Lastensuojelun palveluiden tarve on ollut kasvussa jo vuosia, ja koronapandemia on lisännyt tarvetta entisestään. Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin Satakunnassa viime vuonna lähes 2 300 enemmän kun kymmenen vuotta sitten ja 1 400 enemmän kun kaksi vuotta sitten. Resurssien lisääntymistä samassa suhteessa ei ole valitettavasti laajasti vielä nähty.


Ennaltaehkäisy on parasta lastensuojelua. Monesti tuen tarpeessa olevan perheen ongelmat ovat aluksi pieniä ennen kun ne kasvavat isoiksi. Perheiden tulee voida saada apua ja tukea jo silloin, kun tilanne ei ole vielä kovin solmussa.

Lähes 40 prosenttia Satakunnassa lapsiperhepalveluita saaneista on kokenut saamansa palvelun riittämättömäksi. Matalan kynnyksen kotipalvelua ja perhetyötä tulee olla saatavilla riittävästi joka puolella hyvinvointialuetta. Palveluita tulee olla saatavilla esimerkiksi neuvolan kautta niin, ettei apu jää hakematta pelon, häpeän tai epätietoisuuden vuoksi.

Muiden palveluiden puutteet ovat yksi lastensuojelua kuormittava tekijä. Kun riittävän moni ei onnistu tukemaan perhettä ja auttamaan lasta, päädytään lastensuojelun palveluihin. Lastensuojelu ei voi loputtomiin huolehtia kaikesta siitä työstä, joka on syystä tai toisesta jäänyt toisaalla tekemättä.

 

Laki tulee toivottavasti pian määräämään lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärästä, mikä on hieno arvovalinta ja saavutus. Toisaalta se on suuri lisähaaste. Lastensuojeluun tarvitaan ammattilaisia moniin tehtäviin.

Satakunnan hyvinvointialueen tulee laatia selkeä suunnitelma muun muassa lastensuojelun ammattilaisten rekrytoimisen edistämiseksi alueelle. Sote-henkilöstön saatavuuden kysymystä tulee pohtia pikimmiten pitkällä tähtäimellä ja ryhtyä toimiin, kuten alueen koulutustarjonnan kehittämiseen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen.

 

Samalla kun moni selviäisi kevyellä tuella, useilla ongelmat ovat pitkäaikaisia, ylisukupolvisia ja moninaisia. Erityisen vaativaa lastensuojelua ja hoitoa tarvitsevat lapset ja nuoret ansaitsevat sellaista apua, josta he voivat oikeasti hyötyä.

Sijaishuollossakin lapsen tulee voida elää turvallinen, hyvä ja mahdollisimman huoleton lapsuus. Sijaishuollossa painopisteen tulee selvästi ja ensisijaisesti olla perhehoidossa.

Perhehoitajilla tulee olla käytettävissään riittävästi tukea ja ohjausta voidakseen toimia tehtävässään. Myös laitosten henkilökunnan mahdollisuudet tarjota lapsille hyvää ja laadukasta hoivaa tulee taata, esimerkiksi koulutuksen, työhyvinvointiin sekä lasten osallisuuden edistämiseen panostamalla.

 

Minka Leino-Holm

sosiaalityöntekijä (YTM), aluevaaliehdokas (vihr.)

Pori


Julkaistu Satakunnan Kansassa 26.11.2021: https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008431273.html?fbclid=IwAR0C6bHVGCwYwlwk4SigB3OF_qLmeP8td4sRFtHEyU20oyvDvnDTyM_WSLY

Kuva: Lorraine Cormier / Pixabay

Kommentit