LAPSEN OIKEUS, AIKUISEN VELVOLLISUUS


Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!


Tämä on tärkeä päivä, joka muistuttaa lasten ja lapsuuden ainutlaatuisuudesta, kaikkien lasten mittaamattomasta ihmisarvosta ja meidän aikuisten velvollisuudesta taata lapsille parhaat mahdolliset olot.

Lapsen oikeuksien sopimus linjaa, että kaikilla lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lapsilla on oikeus hyvään kohteluun. Vähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat tästä huolimatta Suomessa rasismia, syrjintää ja epäasiallista kohtelua.

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuus. Meillä, aikuisilla, on vastuu päätösten lapsivaikutuksista sekä omasta toiminnastamme. Meillä on myös velvollisuus puuttua niiden ihmisten toimintaan, jotka eivät ota vastuuta omista toimistaan, tai toimi vastuullisesti. Suojellaan ja pidetään huolta kaikista lapsista, se on meidän tehtävämme.

#SullaOnVäliä #MullaOnVäliä

Kommentit