HÄIRINTÄ JA VIHAPUHE - UUDET KANNANOTTAMISEN TAVAT?

 Kolmannes kuntapäättäjistä on joutunut vihapuheen tai häirinnän kohteeksi luottamustoimensa vuoksi. Vihapuhe vähentää tutkitusti sitä kokeneiden halukkuutta osallistua julkiseen keskusteluun. Se vaikuttaa sen kohteeksi joutuvien turvallisuudentunteeseen. Erityisesti vihapuheen kohteeksi joutuvat vähemmistöihin kuuluvat, ja naiset.

Yksi syy sille, etten ole aiemmin ollut vaaleissa ehdolla, on ollut haluttomuuteni kohdata vihapuhetta tai vaalihäirintää. Kuntavaaleissa 2021 lähes 700 ehdokasta koki vaalihäirintää. Keväällä 2021 useampi puolue raportoi vihapuheen ja häirinnän pelon vuoksi ehdokkuudesta kieltäytyneiden määrän nousseen. Vihapuhetta tutkinut tutkija arvioi ilmiön olevan vakava, ja vaikuttavan jo nyt demokratian toteutumiseen.

Ehdin tehdä kampanjaa alle kaksi vuorokautta, kun postauksiini oli jo ilmestynyt useita naurureaktioita. Vaikka haluan uskoa ihmisistä hyvää, nämä reaktiot eivät olleet tulkittavissa millään muulla tavalla, kun ivallisina. Kannanottajien joukossa oli mm. toisen puolueen aluevaaliehdokas.

Naurureaktiot ovat toki sallittuja kannanottoja, ja kesyintä pilkkaa, mitä vaaliehdokkaaseen voi kohdentaa. Kuitenkin ne saivat pohtimaan sitä, mitä on vielä edessä.

Olen tämän syksyn aikana pyyhkinyt jo useamman kerran sylkeä ja räkää puolueeni toimipisteen ikkunoista. Keväällä kahden puolueen ikkunat oli töhritty. Vaalimainosten sotkeminen tai tuhoaminen näyttää olevan yhä tavallisempi tapa ottaa kantaa. Häirinnän keinot ovat moninaiset.

Pohdin, altistaako vihapuheen uhasta puhuminen vihapuheelle. Tuleeko siinä annettua ymmärtää, että olen vaiennettavissa häirinnän keinoin? En voi sanoa, ettenkö pelkäisi joutuvani häirinnän kohteeksi. Ei tämä aivan uusi pelko ole - sosiaalityöntekijänä olen joltain osin tottunut tähän uhkaan, valitettavasti.

Jokaisen aluevaaliehdokkaan ja puolueaktiivin tulisi ottaa selkeä kanta vaalihäirintään ja vihapuheeseen. Yhdenkään ehdokkaan ei tule jättää epäselväksi, toivooko hän, että hänelle osoitetaan kannatusta häiritsemällä toisia ehdokkaita, tai tuhoamalla heidän omaisuuttaan. Demokratia mahdollistaa meille jokaiselle sen, että saamme olla vaaleissa ehdolla. Kunnioittakaamme sitä edes vaalirauhan verran.

Pitää kuitenkin lopuksi todeta, että olen onnellisessa asemassa. Olen saanut jo tämän kahden kampanjavuorokauden aikana huikean määrän tukea, viestejä ja tsemppejä. On paljon ihmisiä, joiden mielestä minun tulee puhua asiani ääneen. Minulla ei ole mitään syytä vaieta.


 ~ Minka


Lähteet:

Knuutila, A. & ym. Lausunto ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon ”Viha vallassa” -tutkimuksen tulosten pohjalta. URL: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-354060.pdf

YLE Uutiset. 17.5.2021. Ehdokkaita jättäytynyt pois kuntavaaleista verkon kärjekkään keskustelun ja vihapuheen takia. URL: https://yle.fi/uutiset/3-11933632

YLE Uutiset. 12.6.2021. 700 kuntavaaliehdokasta kertoo Ylelle joutuneensa vaalihäirinnän kohteeksi – kokeneet vandalismia, pilkkaamista ja seksuaalista häirintää. URL: https://yle.fi/uutiset/3-11977797  

Kommentit