MINUSTA

Olen Minka, 31-vuotias satakuntalainen. Olen hurmaavan taaperon äiti ja hyvän tyypin vaimo. Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteilijä.Edustan alueeni vihreitä Porin perusturvalautakunnassa varapuheenjohtajana ja Satasoten johtoryhmässä varajäsenenä. Olen Satakunnan Vihreät ry:n jäsen. Oma paikallisyhdistykseni on Porin seudun Vihreät ry. Vihreissä arvoissa minua puhuttelee aito inhimillisyys, ihmisarvon kunnioittaminen ja tasa-arvo. Vihreässä politiikassa on ymmärrys siitä, etteivät ihmisten elämäntilanteet ole mustavalkoisia. Lisäksi ympäristön suojeleminen, eläinten kunnioittaminen ja köyhyyden vähentäminen ovat minulle sydämen asioita.

Haluan puhua laadukkaiden sosiaalipalveluiden puolesta. Sosiaalityöhön sekä lasten, ikääntyneiden ja vammaisten palveluihin tulee saada riittävästi resursseja ja osaamista. Panoksia tulee saada ennaltaehkäisyyn. Sote-palveluissa on kyse elämästä ja kuolemasta, ihmisten elämänkulusta. Silmänkääntötemput eivät näissä hommissa valitettavasti auta.

Henkilöiden, jotka syystä tai toisesta ovat suojelun ja erityisen tuen tarpeessa, tulee saada riittävästi tukea ja apua arkeensa. Nämä ihmiset, esimerkiksi suojelun tarpeessa olevat lapset, vaikeuksissa olevat nuoret, riippuvuusongelmaiset henkilöt, asunnottomat tai uhkaa pakenevat ihmiset, ovat harvoin itse puhumassa asioistaan lautakunnissa ja valtuustoissa.

Asiakkaiden palveluista puhuessamme emme voi unohtaa henkilöstöä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei ole ilman alan ammattilaisia - Työolot ja -ehdot on saatava kuntoon. Jaksamisongelmat ovat vakavia eri puolilla sote-alaa ja osaavien ammattilaisten saatavuus vaikeutuu jatkuvasti. Tutkimukset sote-alan ammattilaisten hyvinvoinnista ja alanvaihtosuunnitelmista puhuvat karua kieltä. Tarvitsemme pitkän tähtäimen suunnitelmia tähän kriisiin.

Kohtaan mielelläni ihmiset ei-tietäjänä, kuuntelijana. Jokaisesta kohtaamisesta on jotain opittavaa, jokaisella meistä on jotain uutta kerrottavaa. Pyrin siihen, että kohtaamisista jää molemmille osapuolille hyvä mieli.

Tärkein elämääni ja toimintaani ohjaava arvo on ihmisarvo. Jokaisella ihmisellä on mittaamaton ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa ja edistää kaikissa tilanteissa. Ihmisarvo tulee olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ohjaava pääarvo. Ihmisarvon kunnioittamisen ja edistämisen tulee näkyä palveluissa tapahtuvissa kohtaamisissa, palveluiden riittävässä resurssoinnissa ja halussa tehdä palveluista yhä parempia. Palveluista päättäviin elimiin, kuten aluevaltuustoon, tarvitaan ihmisarvon puolustajia.

Sosiaalipalvelut, sosiaaliset ilmiöt ja yhteiskunta ovat suuria kiinnostuksenkohteitani. Sosiaalityö on ammatti, jota ei voi kytkeä pois päältä toimiston ovea sulkemalla. Se on elämäntapa, tapa ajatella. Senpä takia olen kiinnostunut tuomaan esiin minulle tärkeitä asioita ja arvoja myös politiikan kautta.

Kerron mielelläni itsestäni lisää, ja kuulen mitä Sinulla on kerrottavana.
Ollaan yhteyksissä! ~ Minka

Minut tavoittaa:
FB: Minka Leino-Holm - Vihreät
SP: minka.leinoholm@gmail.com
TW: @minkaleih

Kommentit